سایټ د افغانستان د غوره لیگ رسمی

د افغانستان غوره لیګ رسمی وبسایټ

Secondary menu

 
   

عقابان هندوکش، د تېر کال " بي" ډلې لومړی ټیم به، دا څپرکی د موج های آمو په وړاندې د لوبې سره پیل کړي

موج های آمو په دې هڅه کې دی چې د افغانستان روشن غوره لیګ د ټیمونو په وړاندې لومړۍ بریا خپله کړي. عقابان هندوکش غواړي تر څو د خپلې لومړۍ بریا په ادامه، خپله بله بریا هم ولمانځي.

د دې پاڼې شریکول