وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

Secondary menu

 
   

تیم ها

در مورد تیم ها

مرکز - عقابان هندوکش
شمال شرق - موجهای آمو
کابل بزرگ - شاهین آسمائی
شمال - سیمرغ البرز
جنوب شرق - د اباسین سپې
غرب - طوفان هریرود
جنوب غرب - د میوند اتلان
شرق - د سپین غربازان

به اشتراک بگذارید