وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

Secondary menu

 
   

شرایط و وضعیت لیگ برترافغانستان

لطفا ً این صحفه را با دقت بخوانید. برای استفاده کردن شما از سایت لیگ برترافغانستان و همچنان استفاده از محتویاتی که در سایت موجود است، شرایطی درنظرگرفته شده است.برای استفاده کردن از وب سایت باید شرایط زیر را قبول کنید. امکان دارد در بعضی از صفحه ها شرایط اضافی موجود باشد که مربوط به قسمت های خاص وب سایت میباشد.

 

حق چاپ، دیتابس و دیگر حقوق ملکیتی، تمام اینها حقوقی میباشد که به لیگ برترافغانستان و حمایت کننده های آن تعلق دارد. به شمول هرگونه محتویات موجود در وب سایت:

  • شما میتوانید برنامه های مجاز وب سایت را برای استفاده شخصی خود دانلود و یا چاپ کنید.

  • شما میتوانید برنامه های وب سایت را برای استفادۀ شخصی دیگران و همچنان از کریدتی که فدراسیون لیگ برتر افغانستان آماده کرده است و من حیث منبع اصلی محسوب میشود، استفاده و نیز آدرس وب سایت ما را add کنید: www.afghanpremierleague.com . البته شما باید توجه آن ها را شرایط مذکور که شامل آنها هم میشود جلب کنید.

  • شما میتوانید با این وب سایت و خدماتی که آنها آماده کرده اند در ارتباط باشید.

شما بدون اجازه کتبی از لیگ برتر افغانستان حق ندارید از وب سایت برای اهداف تبلیغاتی به شمول دانلود و یا کپی برداری معلومات وب سایت، استفاده مجدد و باز پخش مجدد استفاده کنید، و یا بدون اجازه با دیگر سایت ها ارتباط قوی بر قرار کنید.

علامت تجاری و آرم روی وب سایت جزء ملکیت لیگ برترافغانستان و یا حمایت کننده های آن میباشد که شما بدون اجازه ی کتبی از سازمان های مذکور حق استفاده از آنها را ندارید.

 

فقط لیگ برترافغانستان ۲۰۱۲، شرکت روشن، موبی گروپ، حامل (Hummel) و بانک بین المللی افغانستان حق چاپ و یا دیتابیس برنامه های این سایت را دارند. حق چاپ محفوظ میباشد. هیچ یک از قسمت های این سایت نباید بدون اجازه ی کتبی مالکان مذکور، دوباره تهیه و یا در یک سیستم بازیابی انباشته شود، و یا به کدام منظور خاصی از هر طریقی (طریقه ی فتوکاپی، ضبط کردن و یا توسط کدام وسیله برقی) ذخیره شود. درخواست برای اجازه کتبی باید به شکل C/۰ نشان داده شود.

 

آدرس

این سایت به منظور دادن اطلاعات تهیه شده است و اجرا میشود که دقت مناسبی نیز برای تهیه این سایت صورت گرفته است.

لیگ برترافغانستان و یا حمایت کننده های آن هیچ تضمینی نمی کنند که وب سایت (محتویات داخل وب سایت) درست، کامل و یا مطابق روزعمل کند. (و یا بروز باشد)

 

خدمات این وب سایت توسط شرکای لیگ برتر افغانستان به راه انداخته شده است که می تواند با دیگر وب سایت ها لینک شود.

لیگ برتر افغانستان برای انتخاب شرکا (انجمن ها) احتیاط لازم را به کارمی گیرد و هیچگونه مسئولیتی را در قبال دیتابیس شخصی شما که توسط شرکا تهیه شده است و یا مسائلی که مربوط آنها می شود، به عهده نمی گیرد. لیگ برترافغانستان و حمایت کننده های آن کوشش میکنند تا از ویروس کامپوتری، دسترسی اشخاص کلاه بردار۱، وارمز۲، بمب ساعتی، کنسل بتس۳، فایل خراب، و یا هربرنامه ی دیگری که به عملکرد کامپیوترها آسیب برساند و یا از برنامه ها سوء استفاده کند (برنامه های مخرب)۴ جلوگیری کند؛ اما در قبال این مشکلات هیچ گونه مسئولیتی را به عهده نمیگیرد. به شما هم توصیه می شود که احتیاط کنید و طوری از نرم افزار استفاده کنید که دچار چنین مشکلاتی نشوید.

 

شما میتوانید از برنامه هایی که لیگ برترافغانستان و حمایت کننده های آن روی آن کنترل محدودی دارند به وسیلۀ شبکه های اینترنتی و دیگر تکنالوژی از راه دور از این سایت استفاده کنید. لیگ برتر افغانستان و حمایت کننده های آن متوالی بودن و یا بی خطا بودن برنامه های سایت را تضمین نمی کنند.لیگ برتر افغانستان و صادر کنندگان مجوز آن هیچگونه مسئولیتی در قبال حجم سایت برای استفاده کنندگان، ندارند. مگر اینکه این پیمان شکنی توسط قانون صورت بگیرد. اگر سایت لیگ برتر افغانستان و یا صادرکنندگان مجوز آن مرتکب کدام تخلفی (در سایت) شوند آن ها در قبال این موضوع پاسخگو نمی باشند، و بهترین کار این است که برای چنین مسئولیتی محدودیت تعیین شود. اگر این تخلف بخاطر کوتاهی شما و یا شخص سوم باشد، که نتوانستند آن را پیش ببینی کنند و یا مانع آن شوند، دراین صورت لیگ برترافغانستان و یا صادرکنندگان مجوز آن میتوانند اقدام مناسبی را انجام دهند.

 

برای دریافت معلومات بیشتر درباره ی قوانین و حقوق تان میتوانید با مقامات محلی و با دفتر مشاور شهروندان در اتباط شوید.

لیگ برترافغانستان حق دارد که در هر زمانی البته بخاطرمسائل قانونی، تجاری، فنی و یا اصلاحاتی که برای پست روی وب سایت موثر باشد این شرایط را تغییر دهد. لطفاً این شرایط را با دقت چک کنید که متوجه تغییراتی که در آن آمده است، شوید.

شرایط فوق با استفاده ازقوانین انگلیسی اجرا میشود.

 

به اشتراک بگذارید