وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

 
   

طوفان هریرود برنده سه دور مسابقات لیگ برتر افغانستان روشن شد

۱۴ میزان, ۱۳۹۱

امروز جمعه ۱۴ میزان ۱۳۹۱ هجری مصادف  به ۵ اکتوبر ۲۰۱۲ میلادی آخرین روزی هفته سوم ازلیگ برتر فوتبال افغانستان است که تیم های فوتبال موج های آمو ازشمال افغانستان وتیم فوتبال طوفان هریرود از غرب افغانستان با حضور بیش از چهار هزار تماشاچی به مصاف هم رفتند.

هردوتیم ساعت ۰۳:۳۰ بعد ازظهر امروز بازی را آغاز نمودند بازی کنان هردوتیم تلاش های زیادی مینمودند تا گولی را به نفع تیم خود بزنند ودروازه رقیب را باز نمایند که دردقیقه ۷ بازی حمید الله کریمی بازی کن شماره ۱۱ تیم فوتبال طوفان هریرود گول اول این بازی زد ودروازه تیم فوتبال موج های آمو را باز نمود.بازی کنان تیم فوتبال موج های آمو تلاش های زیادی مینمودند تا گول درنیمه اول بازی گول مساوی را بسود تیم شان بزنند ودروازه تیم فوتبال طوفان هریرود زا باز کنند که از سوی مهاجمان تیم فوتبال طوفان هریرود دفاع صورت میگرفت.

بازی درنیمه اول یک برصفر به سود تیم فوتبال طوفان هریرود خاتمه یافت.

نیمه دوم بازی شروع شد هردو تیم تلاش های زیادی کردند تا گول بیشتر بزنند که حمیدالله کریمی بازی کن شماره ۱۱ تیم فوتبال طوفان هریرود گول دوم این بازی را بدروازه تیم فوتبال موجهای آموزد ودردقیقه ۵۲ بازی را دوبرصفر بسود تیمش ساخت .

بازهم حمید الله کریمی بازی کن شماره ۱۱ تیم فوتبال طوفان هریرود گول سومش را دردقیقه ۵۶ بازی به دروازه تیم فوتبال موجهای آمو بسود تیمش زد وبازی را سه صفر ساخت.

ظریف فراهی بازی کن شماره ۲۲ تیم فوتبال طوفان هریرود بازهم دردقیقه ۷۶ بازی گول چهارم این بازی را بسود تیمش  به دروازه تیم فوتبال موجهای آمو زد .وبازی امروز چهار بر صفر بسود تیم فوتبال طوفان هریرود خاتمه پیدا کرد .که بهترین بازی کن امروز حمید الله کریمی بازی کن شماره ۱۱ تیم طوفان هریرود شناخته شد.

این آخرین بازی از تیم فوتتیم فوتبال موجهای آمو درلیگ برتر فوتبال افغانستان بود که سه صفر بازی را به تیم فوتبال طوفان هریرود واگذار نمود.

 

به اشتراک بگذارید