وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

 
   

طوفان هریرود در مقابل سیمرغ البرز در مسابقه نهایی لیگ برتر افغانستان روشن

۲۸ میزان, ۱۳۹۱

امروز جمعه ۲۸ میزان ۱۳۹۱ هجری مصادف به ۱۹ اکتوبر  ۲۰۱۲ میلادی آخرین روزی لیگ برتر فوتبال افغانستان مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال است که تیم های فوتبال طوفان هریرود ازغرب کشور وتیم فوتبال سیمرغ البرز از شمال کشور که به مرحله نهایی بازی راه یافته بودندساعت ۰۲:۳۰ امروز با جضورتعداد از  مسولین دولتی وهزاران تماشا چی  به مصاف هم رفتند .

 بازی کنان هردوتیم باتشویق هواداران خویش به آمدن بازی آغاز شد بازی کنان هردوتیم تلاش میکردند تازود تر دروازه مقابل را بگشایند که در دقیقه ۳ بازی معروف محمدی بازی کن شماره ۱۴ تیم فوتبال طوفان هریرود گول اول این بازی را بسود تیم زد ودروازه تیم فوتبال سیمرغ البرز را بازکرد .بازی باتلاش های جدی هردوتیم ادامه داشت حمیدالله حبیبی بازی کن شماره ۲ تیم فوتبال طوفان هریرود در دقیقه ۵ بازی از سوی داور میدان کارت زرد دریافت کرد .بازی کنان تیم فوتبال سیمرغ البرز تلاش میکردند که درنیمه اول بازی گول مساوی را بسود تیمشان به ثمر برسانند اما ازطرف مهاجمان تیم فوتبال طوفان هریرود دفاع صورت میگرفت .همچنان دردقیقه ۴۶ بازی غلام رضا یعفوبی بازی کن شماره ۱۰ تیم فوتبال طوفان هریرود گول دوم این بازی را بسود تیمش زد ونتیجه بازی را دوبر صفر بسود تیم ساخت .بازی ادامه داشت که ثمرالدین ثمری بازی کن شماره ۴ تیم فوتبال سیمرغ البرز دردقیقه ۴۰ بازی از سوی داور میدان کارت زرد دریافت کرد.همچنان دردقیقه ۴۲ بازی نقیب الله بهادری بازی کن شماره ۱۲تیم فوتبال طوفان هر یرود از سوی داور میدان کارت زرد دریافت کرد . بازی در نیمه اول دوبرصفر بسود تیم فوتبال طوفان هریرود پایان یافت

بازی نیمه دوم پس از لحظات دوباره شروع شد دراین نیمه بازی بازی کنان تیم فوتبال سیمرغ البرز بازهم تلاش به ثمررساندن گول های مساوی به سود تیمشان را داشتند .برعکس بازی کنان تیم فوتبال طوفان هریرود تلاش میکردند تا گول های بیشتر ی بسود تیم شان به ثمر برساند وقهرمان لیگ برتر فوتبال شوند .

که در دقیقه ۶۰ بازی معروف محمدی بازی کن شماره ۱۴ تیم فوتبال طوفان هریرود ازسوی داور کارت زرد گرفت .

هردوتیم بسیار تلاش میکردند تا نتیجه مسابقه را بسود تیم شان رقم بزنند.که دردقیقه ۸۲ بازی نقیب الله بهادری که در دقیقه ۴۲ بازی ازسوی داور میدان کارت زرددریافت کرده بود کارت زرد دومی را دریافت که دوکارت زرد یعنی کارت سرخ میباشد .دردقیقه ۹۴ بازی محمد حسین محمدی بازی کن شماره ۷ تیم فوتبال سیمرغ البرز به سود تیمش به دروازه تیم فوتبال طوفان هریرود زد .وبازی باویسل داور پایان یافت بیأ نتیجه بازی دوبرصفر به نفع تیم طوفان هریرود پایان یافت .وتیم طوفان هریرود به عنوان قهرمان این لیگ شناخته شد .

 

به اشتراک بگذارید