وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

 
   

راهیابی طوفان هریرود به مرحله نیمه نهایی

۶ میزان, ۱۳۹۱

تیم فوتبال طوفان هریرود بازی کن های غرب کشور که درهفته قبل با تیم فوتبال سیمرغ البرز بازی کن های شمال کشور به مصاف هم رفته بودند تیم فوتبال طوفان هریرود چهار بریک تیم فوتبال سیمرغ البرز را شکست داده بود که امروز باتیم فوتبال عقاب های هندوکش اززون مرکزی کشور که درهفته قبل باتیم موج های آموبازی کن های شمال شرق کشور بازی کرد که دوبر دو بازی رامساوی نموده بودند که امروز چهارشنبه ۵ میزان ۱۳۹۱  ساعت ۳:۳۰ به مصاف هم رفتند.

هردوتیم تلاش زیادی داشتند تابه نفع تیم خود دروازه حریف را باز کنند که دردقیقه ۱۵ بازی زمری سالنگی بازی کن شماره ۹ تیم فوتبال عقاب های هندوکش ازطرف داورمیدان کارت زرد دریافت نمود .مهاجمان تیم طوفان هریرود بسیارکوشش میکردند تا دروازه حریف را باز کنند که دردقیقه ۳۰  بازی حمیدالله کریمی اولین گولش را به نفع تیم خود زد ودروازه حریف را به نفع تیم خود باز نمود .اما دردقیقه ۳۲ بازی ابراهیم طاهری بازی کن شماره ۳ تیم فوتبال طوفان هریرود ازطرف داور میدان کارت زرد دریافت نمود.

بازهم حمیدالله کریمی دردقیقه ۳۷ بازی توانست گول دومش را به نفع تیم خود بزند ودروازه عقابان هندوکش را برای باردوم بازکرد . مهاجمان تیم فوتبال طوفان هریرود تلاش میکردند که گول های زیادی به نفع تیم خود بزنند که  بازهم حمیدالله کریمی دردقیقه ۴۴ بازی توانست گول سومی را به دروازه عقابان هندوکش بزند و بازی را  سه برصفر درنیمه اول به نفع تیم خود خاتمه بدهد.

بعد از۱۵ دقیقه تفریح نیمه دوم بازی آغاز شدهردوتیم تلاش برای به ثمر رساندن گول را میکردند که غلام رضا یعقوبی بازی کن شماره ۱۰ از تیم فوتبال طوفان هریرود توانست که دردقیقه ۵۳ بازی گول چهارمی را به دروازه عقابان هندوکش بزند وبازی را دردقیقه ۵۳ چهار برصفرنمود.بازی کن های طوفان هریرود تلاش زیادی می کردند که گول های بیشتر ازچهار را بزنند که دردقیقه ۸۴ بازی نقیب الله بهادری بازی کن شماره ۱۲ طوفان هریرود ازطرف داور میدان کارت زرد دریافت نمود .وهمچنان غلام رضا یعقوبی بازی کن شماره ۱۰ تیم فوتبال طوفان هریرود که گول چهارم را به دروازه عقابان هندوکش رده بود دردقیقه ۸۸ بازی ازطرف داور میدان کارت زرد دریافت نمود که این سومین کارت زرد میباشد که طوفان هریرود میگیرد.وهمچنان حمیدالله کریمی بازی کن شماره ۱۱ ازتیم فوتبال طوفان هریرود که سه گول را به دروازه عقابان هندوکش به سود تیم خود زد بهترین بازی کن میدان شناخته شد.

گزارشگر:سیدمجیب الرحمن راد

 

به اشتراک بگذارید