وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

 
   

سلسله مسابقات میدان سبز ۲۰۱۳ قسمت هشتم: انتخاب بازیکنان عقابان هندوکش

۷۲ بازیکن از زونپروان در ۴ تیم تحت نظارت سرتیم‏ها و رهبران مجرب از فدراسیون فوتبال افغانستان بازی کردند که درنهایت ۲۶ بازیکن برای عقابانهندوکش انتخاب گردید.

به اشتراک بگذارید