وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

 
   

صحنه های جالب مسابقه بین تیم شاهین آسمایی

صحنه های جالب مسابقه بین تیم شاهین آسمایی الف و شاهین آسمایی ب را تماشا کنید، مسابقه که در آن ۱۸ بازیکن موفق برای تیم شاهین آسمایی برای سال ۲۰۱۳ لیگ برتر افغانستان روشن انتخاب گردیدند

همچنان میتوانید ببیند که بازیکنان لیگ برتر افغانستان روشن به مکاتب رفته ومهارت های بنیادی را برای شاگردان که بخش از پروگرام فوتبال کلینیک بوده می آموزانند.

به اشتراک بگذارید