وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

Secondary menu

 
   

ضربه سر - ویدیو آموزشی لیگ برتر افغانستان روشن

برای بازیکنان جوان، از شاهین آسمایی سید مقصود هاشمی نشان میدهد که چگونه به طور مؤثر همرای سر به توپ ضربه زد.

به اشتراک بگذارید