وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

 
   

میدان سبز ۲۰‍۱۳: تورنمنت منطقوی در تخار به منظور انتخاب تیم موجهای آمو

یکصد و هشت بازیکن در زون های تخار تحت نظارت مربی های ورزیده و با تجربه در چهار تیم بازی کردند که ۲۶ تن از میان آنها برای تیم موجهای آموانتخاب گردیدند.

به اشتراک بگذارید