وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

Secondary menu

 
   

نگه داشتن توپ - ویدیو آموزشی لیگ برتر افغانستان روشن

برای بازیکنان جوان، عبدالرحیم رحمانی بازیکن موج های آمو نشان میدهد که چگونه باید توپ را مهار کند.

به اشتراک بگذارید