وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

Secondary menu

 
   
۲۲ قوس, ۱۳۹۱

For three decades, Afghanistan was wracked by war and ethnic struggles. Football also suffered during this awful period and was even banned at one point.

۱۴ میزان, ۱۳۹۱

دوازدهمین مسابقه لیگ برتر افغانستان روشن به تاریخ ۱۴ میزان ۱۳۹۱ با رقابت بین تیم های

۱۴ میزان, ۱۳۹۱

امروز جمعه ۱۴ میزان ۱۳۹۱ هجری مصادف  به ۵ اکتوبر ۲۰۱۲ میلادی آخرین روزی هفته سوم ازلیگ برتر فوتبال افغانستان است که تیم های فوتبال موج های آمو ازشمال افغانستان وتیم فوتبال طوفان ه

۷ میزان, ۱۳۹۱

امروزجمعه ۷ میزان ۱۳۹۱ مصادف است به ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ هفته دوم ازلیگ برتر فوتبال افغانستان است که تیم  فوتبال موج های آموازشمال شرق کشور وتیم سیمرغ البرز ازشمال کشوربه ساعت ۰۳:۳۰ دق

۷ میزان, ۱۳۹۱

هشتمین مسابقه لیگ برتر افغانستان روشن با رقابت بین تیم های سیمرغ البرز در مقابل موجهای آمو با پیروزی تیم سیمرغ البرز به پایان رسید

Pages

به اشتراک بگذارید