وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

وبسایت رسمی لیگ برتر افغانستان

Secondary menu

 
   
۸ سنبله, ۱۳۹۸

تیم د میوند اتلان به مصاف سیمرغ البرز، نماینده زون شمال میرود

امروز، ۸ سنبله سال ۱۳۹۸، تیم دوست داشتنی د میوند اتلان نایب قهرمان چند فصل لیگ برتر افغانستان در مقابل تیم جوان سیمرغ البرز به رقابت می پردازد.

۸ سنبله, ۱۳۹۸

شاهین آسمایی به پیروزی شیرین در مقابل د سپین غر بازان دست یافت

در دومین دیدار هفته دومِ رقابت های مرحله گروهی فصل هشتم لیگ برتر افغانستان، تیم دوست داشتنی شاهین آسمایی نماینده زون مرکز کشور به مصاف تیم جوان د سپین غر بازان رفت. 

۶ سنبله, ۱۳۹۸

موج های آمو در دومین دیدارش مغلوب تیم طوفان هریرود شد

در اولین دیدار هفته دومِ رقابت های مرحله گروهی فصل هشتم لیگ برتر افغانستان، تیم موج های 

آمو نماینده زون شمال شرق کشور، به مصاف تیم طوفان هریرود رفت. 

۶ سنبله, ۱۳۹۸

شاهین آسمایی به مصاف د سپین غر بازان میرود

امروز، ۷ سنبله سال ۱۳۹۸، تیم شاهین آسمایی قهرمان سه فصل لیگ برتر افغانستان در مقابل تیم با انگیزه و جوان د سپین غر بازان به رقابت می پردازد.

۶ سنبله, ۱۳۹۸

بازی مهم و حساس برای تیم های طوفان هریرود و موج های آمو

امروز، ۶ سنبله سال ۱۳۹۸، تیم طوفان هریرود قهرمان دو فصل لیگ برتر افغانستان در مقابل تیم جوان موج های آمو به رقابت می پردازد.

۱ سنبله, ۱۳۹۸

د سپین غر بازان قهرمان فصل چهارم لیگ برتر افغانستان به مصاف د اباسین څپۍ میرود

در چهارمین دیدار هفتۀ اول رقابت های مرحلۀ گروهی لیگ برتر افغانستان، د سپین غر بازان به مصاف د اباسین څپې می رود.

۳۱ اسد, ۱۳۹۸

بازی میان تیم های موج های آمو و د میوند اتلان با تساوی ۱-۱ به پایان رسید

در سومین روزِ رقابت های مرحله گروهی فصل هشتم لیگ برتر افغانستان، تیم جوان موج های و د میوند اتلان به رقابت پرداختند.

۳۱ اسد, ۱۳۹۸

د سپین غر بازان با نتیجه پر گول د اباسین څپې را شکست داد

در آخرین روز هفته اولِ رقابت های مرحله گروهی فصل هشتم لیگ برتر افغانستان، تیم د سپین غر بازان، قهرمان فصل چهارم لیگ برتر افغانستان و تیم د اباسین څپې  به رقابت پرداختند. 

۳۱ اسد, ۱۳۹۸

موج های آمو به مصاف تیم قدرتمند د میوند اتلان میرود

امروز، ۳۱ اسد سال ۱۳۹۸، تیم جوان موج های آمو در مقابل تیم قدرتمند د میوند اتلان به رقابت می پردازد.

۳۰ اسد, ۱۳۹۸

شاهین آسمایی در اولین دیدارش در فصل هشتم لیگ برتر افغانستان عقابان هندوکش را شکست داد

در دومین روز رقابت های مرحله گروهی لیگ برتر افغانستان، تیم قدرتمند شاهین آسمایی به مصاف عقابان هندوکش رفت.

Pages

به اشتراک بگذارید